Jaskra

Jaskra jest bardzo groźną  chorobą nerwu wzrokowego prowadzącą do postępującej i nieodwracalnej utraty pola widzenia.

Człowiek chory na jaskrę z reguły nie odczuwa żadnych niepokojących objawów.
Dlatego bardzo  ważna jest profilaktyka, wczesne wykrywanie i właściwe nowoczesne leczenie tej niezwykle podstępnej choroby.

Bardzo ważnymi badaniami, które należy wykonać, aby wcześnie wykryć zmiany jaskrowe i monitorować efekty leczenia są:

LASEROWA TOMOGRAFIA NERWU WZROKOWEGO HRT III.

HRT III,  sprawdzony w wieloletnich badaniach klinicznych system, który kompleksowo analizuje strukturę nerwu wzrokowego, w tym grubość włókien nerwowych, przewiduje i wykrywa jaskrę o wiele lat wcześniej niż inne urządzenia, automatycznie śledzi postępowanie choroby w czasie.

Badanie HRT III jest całkowicie bezbolesne i zajmuje zaledwie kilka minut.

GDx Pro.

- analizator włókien nerwowych, dokonujący pomiaru grubości warstwy włókien nerwowych siatkówki. Jaskra jest chorobą uszkadzającą nerw wzrokowy, a włókna nerwowe siatkówki ulegają ścieńczeniu i zanikowi. Dlatego w podejrzeniu kontroli jaskry zalecane jest wykonywanie tego badania. 

 Optyczna Koherenta Tomografia, czyli OCT.

OCT jest nowoczesną metodą obrazowania struktur siatkówki i nerwu wzrokowego, wykorzystując fale świetlne w celu uzyskania przekrojów (tomogramów) siatkówki. Dotychczasowe metody diagnostyczne (fotografia, angiografia) przedstawiały jedynie obraz powierzchni siatkówki, natomiast OCT jest pierwszym narzędziem ukazującym strukturę tkanki w przekroju. Niezwykle istotna zaleta tej metody charakteryzuje się całkowitą nieinwazyjnością i bezkontaktowym badaniem.

Inne konieczne badania, które wykonujemy w przypadku podejrzenia lub rozpoznania jaskry:

-

pełne badanie okulistyczne (badanie odcinka przedniego oraz dna oka)

-

obserwacja ciśnienia śródgałkowego (wielokrotne pomiary)

-

gonioskopia – czyli badanie kąta przesączania

-

badanie pola widzenia – perymetria komputerowa statyczna

-

 

pachymetria (ultrasonograficzny pomiar grubości rogówki)

 

  Leczenie jaskry

Istotą leczenia jaskry jest jak najlepsza ochrona nerwu wzrokowego przed jego uszkodzeniem. W wyniku uszkodzenia nerwu wzrokowego , pacjent stopniowo i nieodwracalnie traci pole wiedzenia.

W leczeniu jaskry stosuje się:

1.

farmakoterapię, czyli leki przeciwjaskrowe podawane w kroplach, najczęściej do końca życia pacjenta

2.

zabiegi laserowe przeciwjaskrowe

3.

zabiegi chirurgiczne przeciwjaskrowe , stosowane gdy leczenie kroplami lu zabiegi laserowe nie dają odpowiednich rezultatów

Celem leczenia jaskry jest jak najlepsza ochrona nerwu wzrokowego przed jego uszkodzeniem. W wyniku uszkodzenia nerwu wzrokowego , pacjent stopniowo i nieodwracalnie traci pole wiedzenia.

  Metody leczenia jaskry:

-

leczenie farmakologiczne

-

zabiegi laserowe (trabekuloplastyka SLT, irydotomia, goniopunkcja)

-

zabiegi chirurgiczne przeciwjaskrowe

Najnowszą i wyjątkowo skuteczną  metodą  leczenia jaskry jest zastosowanie laserów niskoenergetycznych - tzw. "zimnych laserów" przy pomocy, których wykonuje się trabekuloplastykę SLT.

W naszym gabinecie tego rodzaju zabiegi u pacjentów z jaskrą przeprowadzamy od ponad roku, osiągając bardzo dobre rezultaty.

Zabieg jest całkowicie bezbolesny i praktyczne pozbawiony jakichkolwiek powikłań.

Dzięki zabiegowi SLT możemy ograniczyć ilość podawanych kropli przeciwjaskrowych lub całkowicie zrezygnować z ich stosowania!

Podczas zabiegu trwającego zaledwie kilka minut wykonuje się delikatne ekspozycje laserem w obszarze kąta przesączania oka. Zabieg ma na celu poprawienie odpływu cieczy wodnistej z gałki ocznej.

SLT ma przewagę nad tradycyjną laserową trabekuloplastyką ALT, ponieważ nie wywołuje trwałych zmian strukturalnych w oku, działa jedynie na melaninę w obrębie kąta przesączania gałki ocznej przez co jest metodą bardzo bezpieczną i skutecznie obniżającą ciśnienie wewnątrz gałki ocznej.

NASZ LASER DO ZABIEGÓW SLT -  FIRMY ELLEX